Hraniposten


Hrani-posten ble i en årrekke utgitt tre ganger pr. år til alle medlemmer. 

I dag, med tilgjengelig informasjon på nett, sosiale medier og Islandshestforum som blir utgitt av Norsk Islandshestforening til alle medlemmer har, vi valgt å stoppe utgivelsen.

Følg oss på hjemmesiden og på Facebook!
Ċ
Nils Andre Olsen,
15. mai 2013, 16:21
Comments