Kontakt oss

Leder:                Mari Soot Kristiansen              Tlf: 957 81 923        e-post: leder.hrani@nihf.no
 
Nestleder:          Tone Pernille Sivertsen           Tlf: 994 69 957        e-post: tp@wannado.no          
 
Kasserer:            Jan Steen                               Tlf: 91609545          e-post: jan@jansteen.no
 
Webansvarlig:     Styret
 

 
Comments