Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i Hrani Islandshestforening.

lagt inn 18. nov. 2013, 16:07 av Nils Andre Olsen
Alle medlemmer i Hrani Islandshestforening inviteres herved til årsmøte.

Sted: Hrani sitt klubbhus på Frivoll travbane.
Tid: Onsdag 15. januar 2014 kl. 18.00

Alle medlemmer kan stille forslag til årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes på e-post til: leder.hrani@nihf.no 
Forslag må være oss i hende senest 1. januar 2014 kl. 18.00.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
 
For å kunne stemme ved årsmøtet må du ha betalt medlemskontingent senest 30 november 2013. Kontingent betales på www.sporti.no (Mer info på Hrani sine hjemmesider, hrani.org)

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned i medlemsåret årsmøtet gjelder for, eller minst en måned i medlemsåret årsmøtet avholdes i og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

 

Vel møtt!
Ċ
Nils Andre Olsen,
18. nov. 2013, 16:08
Comments