Nyheter‎ > ‎

Søk om midler til å gjennomføre åpen stall i samarbeid med Hrani!

lagt inn 25. mar. 2015, 08:17 av Hrani Islandshestforening
Hrani Islandshestforening er knyttet opp til Norges Rytterforbund via Norsk Islandshestforening (NIHF) 

Nå lanseres prosjektet "Åpen Stall" og dersom du har en stall som driver primært med islandshest kan du søke om midler.

Kostnadene er ment til å dekke utgifter til aktivitet, div. bruk av hester, kjøp av materiell og praktisk tilrettelegging.

All planlegging og gjennomføring av arrangementet utføres av stallen med bistand fra Hrani. Det legges vekt på geografisk spreding, så dersom det kommer mange søknader fra samme sted, forbeholder Hrani seg retten til å velge arrangement ut i fra innsendt aktivitetsplan og NRyF´s spesifikasjoner.

Det er kun Hrani som lokallag som kan søke på disse midlene, søknaden må derfor være Hrani i hende innen 5. april 2015 på følgende e-postadresse: leder.hrani@nihf.no For mer informasjon se vedlagt .pdf. 

Bli med på en landsdekkende rekrutteringsuke!
Ċ
Hrani Islandshestforening,
25. mar. 2015, 08:17
Comments