Barn, ungdom & bredde

Hrani er opptatt av å ivareta interessen til barn å unge i klubben samt sørge for en jevn rekruttering av nye medlemmer på alle nivå og aldre. Organisert aktivitet bidrar i tillegg til utvikling av både hest, rytter og en sunn sport!
 
Vi har en egen gren som heter BUB (Barn, Ungdom & Bredde) Under denne ligger ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget skal primært bestå av ungdom inntil 21 år.
 
Det er BUB representant som leder ungdomsgruppa og deres arbeid som består i en obligatorisk rideleir samt andre aktiviteter som ungdommen ønsker i klubben. Å skape vekst i klubben er et felles ansvar!
 
 
BUB-leder Wenie Roheim Igland (26)
 
Dersom du har lyst til å være med å organisere aktivitet i klubben som går inn under barn, ungdom og bredde håper vi på å høre fra deg. Vi trenger tips & gode råd og ikke minst hjelp til gjennomføring av arrangement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomsutvalg: Gøril Kleveland (17)
 
Ungdomsutvalg: Eirin Telhaug (24)
 
Comments